Advokatska kancelarija Nataše A. Nikolić

 • Advokat Nataša N. Nikolić

  Advokatska kancelarija je posvećena ozbiljnom rešavanju problema klijenata

 • Advokatska kancelarija je posvećena ozbiljnom rešavanju problema klijenata

krivicno

Krivično pravo

 • odbrana fizičkih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima ,
 • zastupanje fizičkih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela,
 • zastupanje pravnih lica u postupcima po privrednim prestupima i krivičnim delima,
 • odbrana maloletnika u krivičnim predmetima i
 • zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela


Opširnije

Privredno pravo

 • osnivanje privrednih društava i udruženja,
 • promene u privrednim društvima,
 • likvidacija privrednih društava,
 • zastupanje u postupcima pred Agencijom za privredne registre,
 • učestvovanje u poslovnim razgovorima i korespodenciji,
 • sastavljanje profesionalnih ugovora,
 • zastupanje pravnih lica i preduzetnika u privrednim sporovima

Opširnije

sudnica

gradjansko

Građansko pravo

 • sastavljanje opomena pred utuženje, vansudskih poravnanja i sporazuma,
 • podnošenje zahteva za mirno rešavanje  spora,
 • pokretanje postupaka podnošenjem tužbi ili odgovarajućih predloga,
 • zastupanje pred svim sudovima u Republici  Srbiji,
 • ulaganje redovnih i vanrednih pravnih lekova na odluke svih sudova,
 • podnošenje ustavnih žalbi,
 • podnošenje predstavki i zastupanje pred Evropskim  sudom za ljudska prava u Strazburu,
 • sastavljanje ugovora, testamenata, sporazuma,...
 • zastupanje pred javnim beležnicima, katastrom nepokretnosti,  državnim organima i organima lokalne samouprave.

Opširnije

Stručnost

Posvećeni smo vrednostima poštovanja odnosa klijent-advokat, timskom radu i stalnom unapređenju znanja i veština.

Profesionalnost

Profesionalnost advokatske kancelarije je imperativ u realizaciji svakog pojedinačnog predmeta.

Efikasnost

U preuzetim predmetima i poslovima zadaci se moraju rešavati najkraćim mogućim putem i u najkraćim mogućim rokovima. Zaista smatramo da je “vreme novac”!

412

Klijenata

126

Aktivnih ročišta

2214

Održanih suđenja

780

Rešenih sporova