Advokatska kancelarija Nataše A. Nikolić

11

         Nataša A. Nikolić  predstavlja dinamičnu, ambicioznu i  inovativnu advokatsku kancelariju koja teži uspostavljanju poslovne saradnje sa klijentima, koja se bazira na međusobnom  poverenju  i  poštovanju.

       Advokatska kancelarija počela je sa radom 2011. godine, od kada je posvećena ozbiljnom, brzom i efikasnom  rešavanju problema klijenata. Naši klijenti, i ako  različiti imaju jednu zajedničku karakteristiku- imaju problem koji zahteva posvećenost i blagovremenost u preduzimanju pravnih radnji. Posvećenost rešavanju problema, prožeto međusobnim poverenjem između advokata i klijenta, stvara bitan preduslov za postizanje postavljenog cilja.

         Kancelarija  koju predvodi advokat Nataša A. Nikolić  pruža sveobuhvatne pravne usluge sa posebnim naglaskom na odbranu u krivičnim predmetima, zastupanje u privrednim  sporovima, zastupanje u brakorazvodnim parnicama, sastavljanje ugovora, testamenata i drugih dokumenata, …

        Kancelarija sarađuje  sa  istaknutim advokatima kako u Nišu, tako i širom Srbije.